Πιστοποιητικά

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες περιεχομένου και τα πιστοποιητικά των προϊόντων εδώ.
bottom_wave_02

SALTICAAMERICAN Καπνός

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για συγκεκριμένο προϊόν και πληροφορίες συστατικών
American Tobacco

AMERICAN Καπνός

( 60ml 0mg )
American Tobacco 60ml 0mg

AMERICAN Καπνός

( 10ml 10mg )
American Tobacco 10ml 10mg

AMERICAN Καπνός

( 10ml 20mg )
American Tobacco 10ml 20mg

SALTICAGOLDEN Καπνός

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για συγκεκριμένο προϊόν και πληροφορίες συστατικών
Golden Tobacco

GOLDEN Καπνός

( 60ml 0mg )
Golden Tobacco 60ml 0mg

GOLDEN Καπνός

( 10ml 10mg )
Golden Tobacco 10ml 10mg

GOLDEN Καπνός

( 10ml 20mg )
Golden Tobacco 10ml 20mg

SALTICAICE Υγρά

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για συγκεκριμένο προϊόν και πληροφορίες συστατικών
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Ice-320x320.png

ICE Υγρά

( 60ml 0mg )
ICE Liquids 60ml 0g

ICE Υγρά

( 10ml 10mg )
ICE Liquids 10ml 10g

ICE Υγρά

( 10ml 20mg )
ICE Liquids 10ml 20g

SALTICAOLIMPIA Υγρά

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για συγκεκριμένο προϊόν και πληροφορίες συστατικών
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Olimpia-320x320.png

OLIMPIA Υγρά

( 60ml 0mg )
OLIMPIA 60ml 0g

OLIMPIA Υγρά

( 10ml 10mg )
OLIMPIA 10ml 10g

OLIMPIA Υγρά

( 10ml 20mg )
OLIMPIA 10ml 20g

SALTICAOXYGEN Υγρά

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για συγκεκριμένο προϊόν και πληροφορίες συστατικών
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Oxygen-320x320.png

OXYGEN Υγρά

( 60ml 0mg )
OXYGEN 60ml 0g

OXYGEN Υγρά

( 10ml 10mg )
OXYGEN 10ml 10g

OXYGEN Υγρά

( 10ml 20mg )
OXYGEN 10ml 20g

SALTICARY4 Υγρά

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για συγκεκριμένο προϊόν και πληροφορίες συστατικών
Saltica RY4

RY4 Υγρά

( 60ml 0mg )
LY4 60ml 0g

RY4 Υγρά

( 10ml 10mg )
LY4 10ml 10g

RY4 Υγρά

( 10ml 20mg )
LY4 10ml 20g

SALTICAUSA Mix Υγρά

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για συγκεκριμένο προϊόν και πληροφορίες συστατικών
Saltica USA Mix

USA Mix Υγρά

( 60ml 0mg )
USA MIX 60ml 0g

USA Mix Υγρά

( 10ml 10mg )
USA MIX 10ml 10g

USA Mix Υγρά

( 10ml 20mg )
USA MIX 10ml 20g

SALTICAVAPORIUM Υγρά

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για συγκεκριμένο προϊόν και πληροφορίες συστατικών
Saltica Vaporium

VAPORIUM Υγρά

( 60ml 0mg )
VAPORIUM 60ml 0g

VAPORIUM Υγρά

( 10ml 10mg )
VAPORIUM 10ml 10g

VAPORIUM Υγρά

( 10ml 20mg )
VAPORIUM 10ml 20g

SALTICAVEGA Υγρά

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για συγκεκριμένο προϊόν και πληροφορίες συστατικών
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Vega-320x320.png

VEGA Υγρά

( 60ml 0mg )
VEGA 60ml 0g

VEGA Υγρά

( 10ml 10mg )
VEGA 10ml 10g

VEGA Υγρά

( 10ml 20mg )
VEGA 10ml 20g
Age Verification This website requires you to be 18 years of age or older. Please verify your age to view the content, or click "Exit" to leave.