Ηλεκτρονικά Τσιγάρα μιας Χρήσης

ΔΕΡΜΑ - 7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
Leather American Tobacco
7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
Strawberry Ice Cream
7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
Grape Ice

ΔΕΡΜΑGrape Ice

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
Watermelon Ice

ΔΕΡΜΑWatermelon Ice

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
Banana Ice

ΔΕΡΜΑ (+)Banana Ice

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
Bubble Gum

ΔΕΡΜΑBubble Gum

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
Cotton Candy

ΔΕΡΜΑCotton Candy

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
Mango Ice

ΔΕΡΜΑ (+)Mango Ice

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
Leather Blue Razz Ice

ΔΕΡΜΑBlue Razz Ice

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
Leather Tiger Blood

ΔΕΡΜΑ (+)Tiger Blood

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-WHISKEY-TOBACCO-1.jpg

ΔΕΡΜΑWhiskey Tobacco

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-WATERMELON-LEMON-1.jpg
7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-STRAWBERRY-MANGO-1.jpg
7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-PINA-COLADA-1.jpg

ΔΕΡΜΑ (+)Piña Colada

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-ALOE-GRAPE-1.jpg

ΔΕΡΜΑAloe Grape

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-APPLE-ENERGY-1x.jpg

ΔΕΡΜΑApple Energy

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-BLUERAZZ-LEMON-1.jpg

ΔΕΡΜΑBlue Razz Lemon

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-COFFEE-TOBACCO-1.jpg

ΔΕΡΜΑCoffee Tobacco

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-HONEY-MELON-1.jpg

ΔΕΡΜΑHoney Melon

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/STRAWBERRY-BANANA-1.jpg
7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-DOUBLE-APPLE-1.jpg

ΔΕΡΜΑDouble Apple

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-GRAPE-BUBBLE-GUM-1.jpg
7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-KIWI-STRAWBERRY-1.jpg

ΔΕΡΜΑKiwi Strawberry

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-PEACH-BLUEBERRY-1.jpg

ΔΕΡΜΑPeach Blueberry

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-MANGO-PEACH-SMOOTHIE-1.jpg
7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Leather-7000-Cactus-Ice-2.png

ΔΕΡΜΑCactus Ice

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Leather-7000-Love-99-Zero-2.png

ΔΕΡΜΑ (+)Love 99

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Leather-7000-Menthol-Zero-2.png

ΔΕΡΜΑMenthol Zero

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Leather-7000-Mint-2.png

ΔΕΡΜΑ (+)Mint

7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Leather-7000-Pina-Colada-Zero-2.png
7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Leather-7000-Tiger-Blood-Zero-2.png
7000 ΑΝΑΠΝΟΗ
Age Verification This website requires you to be 18 years of age or older. Please verify your age to view the content, or click "Exit" to leave.