გაფრთხილება: ეს პროდუქტი ნიკოტინს შეიცავს. ნიკოტინი დამოკიდებულების გამომწვევი ქიმიური ნივთიერებაა.

სერტიფიკატები

პროდუქციის სერტიფიკატების და შემადგენლობის შესახებ ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ აქ.
bottom_wave_02

SALTICAამერიკული თამბაქო

პროდუქტის სპეციფიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი და ინფორმაცია ინგრედიენტებზე
American Tobacco

ამერიკული თამბაქო

( 60მლ 0მგ )
American Tobacco 60ml 0mg

ამერიკული თამბაქო

( 10მლ 10მგ )
American Tobacco 10ml 10mg

ამერიკული თამბაქო

( 10მლ 20მგ )
American Tobacco 10ml 20mg

SALTICAოქროს თამბაქო

პროდუქტის სპეციფიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი და ინფორმაცია ინგრედიენტებზე
Golden Tobacco

ოქროს თამბაქო

( 60მლ 0მგ )
Golden Tobacco 60ml 0mg

ოქროს თამბაქო

( 10მლ 10მგ )
Golden Tobacco 10ml 10mg

ოქროს თამბაქო

( 10მლ 20მგ )
Golden Tobacco 10ml 20mg

SALTICAICE სითხეები

პროდუქტის სპეციფიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი და ინფორმაცია ინგრედიენტებზე
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Ice-320x320.png

ICE სითხეები

( 60მლ 0მგ )
ICE Liquids 60ml 0g

ICE სითხეები

( 10მლ 10მგ )
ICE Liquids 10ml 10g

ICE სითხეები

( 10მლ 20მგ )
ICE Liquids 10ml 20g

SALTICAOLIMPIA სითხეები

პროდუქტის სპეციფიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი და ინფორმაცია ინგრედიენტებზე
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Olimpia-320x320.png

OLIMPIA სითხეები

( 60მლ 0მგ )
OLIMPIA 60ml 0g

OLIMPIA სითხეები

( 10მლ 10მგ )
OLIMPIA 10ml 10g

OLIMPIA სითხეები

( 10მლ 20მგ )
OLIMPIA 10ml 20g

SALTICAჟანგბადის სითხეები

პროდუქტის სპეციფიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი და ინფორმაცია ინგრედიენტებზე
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Oxygen-320x320.png

ჟანგბადის სითხეები

( 60მლ 0მგ )
OXYGEN 60ml 0g

ჟანგბადის სითხეები

( 10მლ 10მგ )
OXYGEN 10ml 10g

ჟანგბადის სითხეები

( 10მლ 20მგ )
OXYGEN 10ml 20g

SALTICARY4 სითხეები

პროდუქტის სპეციფიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი და ინფორმაცია ინგრედიენტებზე
Saltica RY4

RY4 სითხეები

( 60მლ 0მგ )
LY4 60ml 0g

RY4 სითხეები

( 10მლ 10მგ )
LY4 10ml 10g

RY4 სითხეები

( 10მლ 20მგ )
LY4 10ml 20g

SALTICAაშშ შერეული სითხეები

პროდუქტის სპეციფიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი და ინფორმაცია ინგრედიენტებზე
Saltica USA Mix

აშშ შერეული სითხეები

( 60მლ 0მგ )
USA MIX 60ml 0g

აშშ შერეული სითხეები

( 10მლ 10მგ )
USA MIX 10ml 10g

აშშ შერეული სითხეები

( 10მლ 20მგ )
USA MIX 10ml 20g

SALTICAVAPORIUM სითხეები

პროდუქტის სპეციფიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი და ინფორმაცია ინგრედიენტებზე
Saltica Vaporium

VAPORIUM სითხეები

( 60მლ 0მგ )
VAPORIUM 60ml 0g

VAPORIUM სითხეები

( 10მლ 10მგ )
VAPORIUM 10ml 10g

VAPORIUM სითხეები

( 10მლ 20მგ )
VAPORIUM 10ml 20g

SALTICAVEGA სითხეები

პროდუქტის სპეციფიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი და ინფორმაცია ინგრედიენტებზე
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Vega-320x320.png

VEGA სითხეები

( 60მლ 0მგ )
VEGA 60ml 0g

VEGA სითხეები

( 10მლ 10მგ )
VEGA 10ml 10g

VEGA სითხეები

( 10მლ 20მგ )
VEGA 10ml 20g
Age Verification This website requires you to be 18 years of age or older. Please verify your age to view the content, or click "Exit" to leave.