გაფრთხილება: ეს პროდუქტი ნიკოტინს შეიცავს. ნიკოტინი დამოკიდებულების გამომწვევი ქიმიური ნივთიერებაა.

ერთჯერადი ვეიფ ბარი

ტყავი - 7000 ნაფაზი
Leather American Tobacco
7000 ნაფაზი
Strawberry Ice Cream
7000 ნაფაზი
Grape Ice
7000 ნაფაზი
Watermelon Ice
7000 ნაფაზი
Banana Ice
7000 ნაფაზი
Bubble Gum
7000 ნაფაზი
Cotton Candy
7000 ნაფაზი
Mango Ice
7000 ნაფაზი
Leather Blue Razz Ice
7000 ნაფაზი
Leather Tiger Blood
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-WHISKEY-TOBACCO-1.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-WATERMELON-LEMON-1.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-STRAWBERRY-MANGO-1.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-PINA-COLADA-1.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-ALOE-GRAPE-1.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-APPLE-ENERGY-1x.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-BLUERAZZ-LEMON-1.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-COFFEE-TOBACCO-1.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-HONEY-MELON-1.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/STRAWBERRY-BANANA-1.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-DOUBLE-APPLE-1.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-KIWI-STRAWBERRY-1.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-PEACH-BLUEBERRY-1.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LEATHER-MANGO-PEACH-SMOOTHIE-1.jpg
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Leather-7000-Cactus-Ice-2.png
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Leather-7000-Love-99-Zero-2.png

ტყავიLove 99

7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Leather-7000-Menthol-Zero-2.png
7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Leather-7000-Mint-2.png

ტყავიპიტნა

7000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Leather-7000-Pina-Colada-Zero-2.png
7000 ნაფაზი
Age Verification This website requires you to be 18 years of age or older. Please verify your age to view the content, or click "Exit" to leave.