გაფრთხილება: ეს პროდუქტი ნიკოტინს შეიცავს. ნიკოტინი დამოკიდებულების გამომწვევი ქიმიური ნივთიერებაა.

ერთჯერადი ვეიფ ბარი

ჰიბრიდული- 15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-bluerazz-lemon1.jpg
15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-bubble-gum1.jpg

ჰიბრიდულისაღეჭი რეზინა

15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-honey-melon1.jpg

ჰიბრიდულითაფლი ნესვი

15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-cotton-candy1.jpg

ჰიბრიდულიბამბის ნაყინი

15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-forest-berry-storm1.jpg
15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-mango-peach-smoothie1.jpg
15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-strawberry-ice-cream1.jpg
15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-mint1.jpg

ჰიბრიდულიპიტნა

15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-pina-colada1.jpg

ჰიბრიდულიპინა კოლადა

15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-mango-ice1.jpg

ჰიბრიდულიმანგოს ყინული

15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-watermelon-ice1.jpg
15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-strawberry-mango1.jpg

ჰიბრიდულიმარწყვი მანგო

15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-tiger-blood1.jpg

ჰიბრიდულივეფხვის სისხლი

15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-strawberry-banana1.jpg

ჰიბრიდულიმარწყვი ბანანი

15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-whiskey-tobacco1.jpg

ჰიბრიდულივისკი თამბაქო

15000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/12/Saltica-hybrid-watermelon-lemon1.jpg
15000 ნაფაზი
Age Verification This website requires you to be 18 years of age or older. Please verify your age to view the content, or click "Exit" to leave.