გაფრთხილება: ეს პროდუქტი ნიკოტინს შეიცავს. ნიკოტინი დამოკიდებულების გამომწვევი ქიმიური ნივთიერებაა.

ნული ნიკოტინი

SALTICA SHORTFILL
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/American.png

თამბაქოამერიკული

https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Olimpia-2.png

წითელი ვაშლი-ატამი-მარწყვიOLIMPIA

https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Usa-Mix-2.png

აშშ ნარევიაშშ ნარევი

https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Golden-1.png

თამბაქო-კარამელიოქროსი

https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Oxygen-2.png

კიტრი-გრეიპფრუტი-ყინულიჟანგბადი

https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Vaporium-2.png

ოქროს თამბაქო-ალუბალიVAPORIUM

https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Ice-2.png

ლიმონი-ყინულიყინული

https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/RY4-2.png

თამბაქო-კარამელი-ვანილიRY4

https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Vega-2.png

ანანასი-ლიმონიVEGA

Age Verification This website requires you to be 18 years of age or older. Please verify your age to view the content, or click "Exit" to leave.