გაფრთხილება: ეს პროდუქტი ნიკოტინს შეიცავს. ნიკოტინი დამოკიდებულების გამომწვევი ქიმიური ნივთიერებაა.

ერთჯერადი ვეიფ ბარი

ციფრული - 12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-BLUE-RAZZ-LEMON-2-1.jpg
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-BUBBLE-GUM-2-1.jpg
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-COTTON-CANDY-2-1.jpg
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-FOREST-BERRY-STORM-2-1.jpg
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-HONEY-MELON-2-1.jpg

ციფრულითაფლი ნესვი

12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-MANGO-ICE-2-1.jpg
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-MANGO-PEACH-SMOOTHIE-2-1.jpg
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-MINT-2-1.jpg

ციფრულიპიტნა

12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-PINA-COLADA-2-1.jpg

ციფრულიპინა კოლადა

12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-STRAWBERRY-BANANA-2-1.jpg
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-STRAWBERRY-ICE-CREAM-2-1.jpg
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-STRAWBERRY-MANGO-2-1.jpg
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-TIGER-BLOOD-2-1.jpg
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-WATERMELON-ICE-2-1.jpg
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-WATERMELON-LEMON-2-1.jpg
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/SALTICA-DIGITAL-12000-WHISKEY-TOBACCO-2-1.jpg
12000 ნაფაზი
Age Verification This website requires you to be 18 years of age or older. Please verify your age to view the content, or click "Exit" to leave.