გაფრთხილება: ეს პროდუქტი ნიკოტინს შეიცავს. ნიკოტინი დამოკიდებულების გამომწვევი ქიმიური ნივთიერებაა.

ერთჯერადი ვეიფ კალამი

მარგალიტი - 600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-american-tobacco-disposable-vape-pen-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-banana-ice-disposable-vape-pen-2.png

ბანანის ყინულიBanana Ice

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-blueberry-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტიმოცვის ყინული

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-bubble-gum-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტისაღეჭი რეზინა

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-cola-ice-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტიკოლას ყინული

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-cotton-candy-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტიბამბის ნაყინი

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-double-apple-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტიორმაგი ვაშლი

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-energy-bull-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტიენერგიის Bull

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-grapes-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტიყურძენი

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-gummy-bear-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტიGummy Bear

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-honey-melon-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტითაფლი ნესვი

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-love-99-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტიLove 99

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-love-99-zero-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტინულოვანი Love 99

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-mint-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტიპიტნა

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-peach-ice-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტიატმის ყინული

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-pina-colada-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტიპინა კოლადა

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-pink-grapefruit-disposable-vape-pen-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-princess-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტიპრინცესა

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-strawberry-banana-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტიმარწყვი ბანანი

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-triple-mango-disposable-vape-pen-2.png

მარგალიტისამმაგი მანგო

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/saltica-pearl-600-watermelon-ice-disposable-vape-pen-2.png
600 ნაფაზი
Age Verification This website requires you to be 18 years of age or older. Please verify your age to view the content, or click "Exit" to leave.