გაფრთხილება: ეს პროდუქტი ნიკოტინს შეიცავს. ნიკოტინი დამოკიდებულების გამომწვევი ქიმიური ნივთიერებაა.

ერთჯერადი ვეიფ ბარი

CYBERPUNK - 12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Blueberry-Cherry-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Blueberry-Ice-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Blueberry-Sour-Raspberry-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Cherry-Ice-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Grape-Ice-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Gummy-Drop-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Kiwi-Dragon-Berry-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Mango-Passion-Fruit-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Mint-Menthol-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Mixed-Berry-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Rainbow-Candy-3.png

CYBERPUNKRainbow Candy

12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Raspberry-Strawberry-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Red-Apple-Ice-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Strawberry-Kiwi-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Strawberry-Watermelon-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Tiger-Blood-3.png
12000 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/Saltica-Cyberpunk-12000-Watermelon-Ice-3.png
12000 ნაფაზი
Age Verification This website requires you to be 18 years of age or older. Please verify your age to view the content, or click "Exit" to leave.