გაფრთხილება: ეს პროდუქტი ნიკოტინს შეიცავს. ნიკოტინი დამოკიდებულების გამომწვევი ქიმიური ნივთიერებაა.

ერთჯერადი ვეიფ კალამი

კრისტალი - 600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-American-Tobacco-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Banana-Ice-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Blueberry-2.png

ბრიზიმოცვი

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Bubble-Gum-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Cola-Ice-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Cotton-Candy-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Double-Apple-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Energy-Bull-2.png

ბრიზიEnergy Bull

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Grapes-2.png

ბრიზიყურძენი

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Gummy-Bear-2.png

ბრიზიGummy Bear

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Honey-Melon-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Love-99-2.png

ბრიზიLove 99

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Love-99-Zero-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Mint-2.png

ბრიზიპიტნა

600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Peach-Ice-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Pina-Colada-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Princess-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Strawberry-Banana-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Triple-Mango-2.png
600 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2023/05/Saltica-GR-Breeze-Watermelon-Ice-2.png
600 ნაფაზი
Age Verification This website requires you to be 18 years of age or older. Please verify your age to view the content, or click "Exit" to leave.