გაფრთხილება: ეს პროდუქტი ნიკოტინს შეიცავს. ნიკოტინი დამოკიდებულების გამომწვევი ქიმიური ნივთიერებაა.

ერთჯერადი ვეიფ კალამი

თეთრი - 3500 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/banana-ice2.jpg
3500 ნაფაზი
Blueberry Ice
3500 ნაფაზი
Cola Ice
3500 ნაფაზი
Cream Tobacco
3500 ნაფაზი
Energy Ice
3500 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/mango-ice1.jpg
3500 ნაფაზი
https://www.saltica.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/watermelon-ice2.jpg
3500 ნაფაზი
Strawberry Ice
3500 ნაფაზი
Fresh Mint
3500 ნაფაზი
Cotton Candy
3500 ნაფაზი
Lychee Ice
3500 ნაფაზი
Bubble Gum
3500 ნაფაზი
Virginia Tobacco
3500 ნაფაზი
Blue Razz Ice
3500 ნაფაზი
Double Apple
3500 ნაფაზი
Rose Grape
3500 ნაფაზი
Age Verification This website requires you to be 18 years of age or older. Please verify your age to view the content, or click "Exit" to leave.