გაფრთხილება: ეს პროდუქტი ნიკოტინს შეიცავს. ნიკოტინი დამოკიდებულების გამომწვევი ქიმიური ნივთიერებაა.

ლეგალური გაფრთხილება

გაერთიანებულ სამეფოში ვეიფის ლეგალური ასაკი 18 წელია. ეს ასევე ნიშნავს, რომ უნდა იყოთ 18 წლის, რომ იყიდოთ ვეიფინგთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროდუქტი, მათ შორის ელექტრონული სითხე და ელექტრონული სიგარეტი. დიდ ბრიტანეთში ვეიფ მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიებს ეკრძალებათ ამ პროდუქტების მიყიდვა 18 წლამდე ასაკის პირებზე.

Age Verification This website requires you to be 18 years of age or older. Please verify your age to view the content, or click "Exit" to leave.